Ordlista för att enklare förstår en del av innehållet i handboken

Bandwagon-effekten

Att personer som upplever sig vara en del av en majoritet är mer benägna att dela med sig av sin åsikt.

Botar

Datorprogram som utför automatiserade uppgifter.

Desinformation

Felaktig eller manipulerad information som sprids avsiktligt i syfte att vilseleda.

Dold annonsering (dark ads)

Annonser som endast kan ses av specifika individer med budskap som skräddarsys efter individens psykografiska profil.

Ekokammare och filterbubblor

Naturliga grupperingar online eller offline där människor kommunicerar med andra som delar samma åsikter och uppfattningar.

Falska medier

Förfalskade nyhetssajter som konstruerats för att efterlikna äkta nyhetssajter.

Hackning

När aktörer skaffar sig obehörig åtkomst till en dator eller ett nätverk.

Halmgubbe (strawman)

Att tillskriva sin meningsmotståndare argument och ståndpunkter denne inte står för, och sedan argumentera mot dessa ståndpunkter i stället för motståndarens faktiska ståndpunkter.

Lockfåglar (shilling)

Personer som ger intrycket av att vara fristående men som i själva verket samarbetar med eller tar emot betalning av någon annan.

Memes (även kallad internetmem)

Åsyftar bilder, fraser, aktiviteter, koncept och filmer, ofta med humoristiskt innehåll, som sprids på internet, främst via sociala medier.

Nätfiske

Användare luras att uppge sina lösenord eller annan känslig information på internet.

Potemkinkulisser

Falska företag, forskningsinstitut och tankesmedjor som används för att desinformation ska upplevas som information.

Sockpuppets

Falska konton som används för att delta i debatter online där två eller flera sockpuppets används för att elda på diskussionerna.

Strategiska narrativ

Berättelser som konstrueras för att stötta ett specifikt syfte.

Symbolhandlingar

Handlingar som utförs för att främst kommunicera ett budskap.

Tystnadsspiral

Att personer som upplever sig vara en del av en minoritet är mindre benägna att dela med sig av sin åsikt.

Whataboutism

Att ta fokus från ett argument genom att belysa ett liknande fenomen som inte fått lika mycket uppmärksamhet, men som inte är relevant i frågan.